Opis techniczny:

swisspor LAMBDA MAX dach podłoga swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność. Dzięki lepszej izolacyjności zachowując założony opór cieplny zmniejszamy grubość przegrody i redukujemy ciężar dachu. Styropian o podwyższonej wytrzymałości na naprężenia ściskające. Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. D.2 - 24 kPa, tj. 2,4 t/m2

 


Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] ≤ 0,031
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
względnym [kPa]
≥ 80
Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 125

 


Zastosowanie:
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie przemysłowym, przy małych i średnich obciążeniach,
 • izolacja cieplna podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji,
 • izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego,
 • izolacja cieplna stropów pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi,
 • izolacja cieplna stropów zewnętrznych i nad przejazdami,
 • izolacja cieplna stropodachów pełnych i wentylowanych,
 • izolacja cieplna stropodachów o lekkiej konstrukcji np. blacha trapezowa,
 • izolacja cieplna tarasów i balkonów,
 • izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami,
 • izolacja cieplna dachów stromych nad i pod krokwiami


Kod wyrobu:
(zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5-TR100


UWAGA!
Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Aby tego uniknąć prace na dachu należy prowadzić etapowo. W pierwszej kolejności układamy w jednym rzędzie płyty, a  następnie aplikujemy papę podkładową do mocowania mechanicznego lub papę do pokryć jednowarstwowych. Kolejnym krokiem jest łączenie warstwy papy już ułożonej z nowym pasem. W przypadku pap podkładowych na długości 10cm , dla zakładu poprzecznego od 15 do 20cm, papy wierzchniego krycia do mocowań mechanicznych na zakładzie wolnym od posypki. Pod tak przygotowany pas papy wsuwamy płyty styropianowe dokładnie dociskając. Kolejność prac powtarzamy, aż do zamknięcia dachu. W przypadku klejenia płyt styropianowych, przed nałożeniem kleju płytę należy zrysować, np. papierem ściernym, w celu uzyskania lepszej przyczepności.


Około 35% energii ucieka przez dach i podłogi. Podobnie jak w przypadku fasad, szary styropian jest najefektywniejszym materiałem termoizolacyjnym dla podłóg i dachów.

 

Oprócz doskonałych parametrów termoizolacyjnych (λd  = 0,031 [W/mK]), Swisspor LAMBDA MAX dach podłoga charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie wystarczającą dla zastosowań w większości budynków mieszkalnych i biurowych.

 

W porównaniu do styropianów białych, Swisspor LAMBDA MAX dach podłoga pozwala na znaczące zmniejszenie grubości ocieplenia, przy zachowaniu tej samej izolacyjności. Ma to duże znaczenie wobec występujących ograniczeń architektonicznych zarówno na dachach jak i w przypadku wnętrz budynków.

 

W przypadku zastosowań dachowych, ważnym atutem jest niska waga styropianu, dzięki której konstrukcja budynku nie musi przenosić nadmiernego ciężaru.

 

Produkt jest rekomendowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.