OPIS TECHNICZNY:

swisspor LAMBDA 150 parking swoje wyjątkowe parametry zawdzięcza stosowanemu do produkcji surowcowi z zawartością grafitu, który nadaje płytom ciemniejszy kolor i lepszą izolacyjność. Dzięki lepszej izolacyjności zachowując założony opór cieplny zmniejszamy grubość przegrody i redukujemy ciężar dachu. Styropian o podwyższonej wytrzymałości na naprężenia ściskające. Dopuszczalne równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 zał. F.2 - 45 kPa, tj. 4,5 t/m2.

 


Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/mK] ≤ 0,031
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu
względnym [kPa]
≥ 150
Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 200

 


Zastosowanie:
 • nowe i stare budownictwo,
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,
 • izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,
 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),
 • izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,
  izolacja cieplna podłóg na gruncie,
 • izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,
 • izolacja cieplna dachów płaskich,
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych
 • konstrukcji inżynierskich,
 • warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.


Kod wyrobu:
(zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015)

 

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5


UWAGA!
Podczas robót ociepleniowych materiał nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Aby tego uniknąć prace na dachu należy prowadzić etapowo. W pierwszej kolejności układamy w jednym rzędzie płyty, a  następnie aplikujemy papę podkładową do mocowania mechanicznego lub papę do pokryć jednowarstwowych. Kolejnym krokiem jest łączenie warstwy papy już ułożonej z nowym pasem. W przypadku pap podkładowych na długości 10cm , dla zakładu poprzecznego od 15 do 20cm, papy wierzchniego krycia do mocowań mechanicznych na zakładzie wolnym od posypki. Pod tak przygotowany pas papy wsuwamy płyty styropianowe dokładnie dociskając. Kolejność prac powtarzamy, aż do zamknięcia dachu. W przypadku klejenia płyt styropianowych, przed nałożeniem kleju płytę należy zrysować, np. papierem ściernym, w celu uzyskania lepszej przyczepności.


Idealny do izolacji podłóg w garażach domów jednorodzinnych.

 

Płyty styropianowe powinny być na tyle twarde, żeby nacisk wywierany podczas eksploatacji budynku nie powodował ugięć. Dlatego oprócz współczynnika przewodzenia ciepła lambda, niezwykle ważna jest wytrzymałość na naprężenia ściskające.

 

Jeżeli przewidywane są większe obciążenia (ciężkie meble, urządzenia, samochody itp.) bezpieczniej jest zastosować płyty o wytrzymałości na ściskanie ≥ 150 kPa (CS(10) 150).

 

Swisspor LAMBDA 150 parking, cechuje unikalna, najlepsza w przypadku styropianów termoizolacyjność (λd  = 0,031 [W/mK]), oraz wysoka wytrzymałość na ściskanie (CS(10) 150 kPa). Dopuszczalne obciążenie użytkowe: 4,5 t/m2.

 

Jak wszystkie styropiany szare, swisspor LAMBDA 150 parking pozwala na ograniczenie grubości warstwy ocieplenia. Z kolei niska waga styropianu jest gwarancją, że konstrukcja budynku nie musi przenosić nadmiernego ciężaru.

 

Produkt jest rekomendowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego.