Zobacz zanim ocieplisz


Jak zabezpieczyć się przed zjawiskiem przegrzania-odpadania?

 

Przed ryzykiem odpadania, zabezpieczony jest tylko szary styropian trzeciej generacji. Jest zabezpieczone przed przegrzaniem na dwa sposoby. Szary rdzeń jest chroniony przez zintegrowaną z nim białą warstwę odbijającą promieniowanie cieplne. Drugim zabezpieczeniem jest kompensująca naprężenia siatka nacięć przeciwprężnych. Pierwszym w Polsce szarym styropianem tej klasy jest LAMBDA WHITE®.

 

Wykonywanie dociepleń przy użyciu zwykłego szarego styropianu jest również bezpieczne, pod warunkiem prowadzenia prac w optymalnych warunkach pogodowych. Przez cały okres prac aplikacyjnych, fasada musi być starannie osłonięta przed słońcem.

 


Odpadanie

Z punktu widzenia inwestora, odpadanie jest najlepszym możliwym typem awarii będącej skutkiem przegrzania. Awaria jest na tyle widoczna, że nie sposób jej nie zauważyć lub zbagatelizować. Styropian odpadł od ściany, więc jest oczywiste, że coś poszło źle i docieplenie trzeba naprawić przed położeniem kolejnych warstw systemu.

 

Fasada musi być sprawdzona przez doświadczonego eksperta, który wybierze sposób naprawy, adekwatny do uszkodzeń. Przede wszystkim należy skontrolować przyczepność wszystkich płyt przyklejonych na fasadzie. Odpadnięcie nawet jednej płyty oznacza, że docieplenie było przegrzane i inne płyty mogą być częściowo odspojone. Należy również sprawdzić sposób nałożenia kleju. Klej powinien być nałożony metodą obwodowo-punktową i pokrywać 60% powierzchni płyty.

(fot. Archiwum Paweł Krause)

(fot. Archiwum Paweł Krause)


Wytopienia

Duże, punktowe wytopienia łatwo dostrzec. Najczęściej jednak przegrzaniu ulega cała powierzchnia fasady. Niezbyt głębokie i jednolite zniszczenia na całej powierzchni nie przyciągają uwagi.

 

Lekkie nadtopienie powierzchni samo w sobie nie wpływa na termoizolacyjność. W naturalny sposób narzuca się postępowanie, polegające na przykryciu nadtopionych płyt kolejnymi warstwami systemu. Niestety, nadtopienia świadczą o przegrzaniu, a więc o tym że wystąpiły duże naprężenia odrywające, które mogły częściowo odspoić płyty. Po kilku latach, zlekceważone nadtopienie połączone z odspojeniem, może się przypomnieć za pomocą brunatnych przebarwień i pękającej fasady.

 

Podobnie jak w przypadku odpadania, doświadczony ekspert powinien sprawdzić przyczepność wszystkich płyt i sposób nałożenia kleju.

Płyta z wytopieniami w porównaniu z płytą nieuszkodzoną.

Po prawej jednolicie nadtopiona powierzchnia płyty.

Fasada była osłonięta, ale osłony nie zachodziły na siebie. (fot. Archiwum Paweł Krause)

Fasada była osłonięta, ale osłony nie zachodziły na siebie.


Wygięcie i skurcz

Najczęściej występujący typ awarii spowodowany przegrzaniem. Z punktu widzenia inwestora jest to najgorszy przypadek. Awaria jest trudna do zdiagnozowania, ponieważ niepokojący wygląd powierzchni fasady łatwo uzasadnić dobrze znanymi i niegroźnymi swoistymi cechami styropianu.

 

Po czym można poznać, że mamy do czynienia z groźnym połączeniem wygięcia i odspojeń? Należy się upewnić, czy fasada była przez cały czas osłonięta oraz czy osłonięcie było prawidłowe. Jeśli osłonięta nie była, kluczowe jest porównanie wyglądu fasady bezpośrednio po przyklejeniu styropianu z wyglądem po kilku dniach. Jeżeli bezpośrednio po przyklejeniu płyt, powierzchnia fasady była gładka, a po kilku dniach okazuje się, że:

 • płyty nie są zlicowane. Ponad powierzchnię fasady wystają krawędzie lub środek płyt. Prawdopodobnie płyty są wygięte i częściowo odspojone.

 • między płytami pojawiły się małe szczeliny (3-5 mm). Szczeliny same w sobie mogą być spowodowane jedynie niegroźnym skurczem i nie są dowodem na odspojenie. Jeżeli jednak fasada była nieosłonięta i pojawiły się szczeliny, fasada wymaga co najmniej dokładnego sprawdzenia.

 • Skurcz i wygięcie mogą występować jednocześnie.

Niestety, w przypadku skurczu i/lub wygięcia połączonego z odspojeniem, powierzchnia fasady najczęściej jest uszczelniana, wyrównywana, po czym nakładane są kolejne warstwy systemu. Po kilku latach fasada pokrywa się siecią brunatnych przebarwień i/lub zaczyna pękać. W takim wypadku należy zerwać istniejące ocieplenie, oczyścić mur i od podstaw położyć nowe docieplenie. Koszt remontu jest wyższy niż pierwotny koszt docieplenia (dodatkowo zrywanie, czyszczenie muru, utylizacja gruzu). Na rynku są dostępne również technologie naprawy tego typu awarii, ale dobranie technologii i zakresu naprawy wymaga kontaktu z doświadczonym ekspertem.

Bezpośrednio po aplikacji na miejsce łączenia płyt została naniesiona zaprawa. Na skutek skurczu zaprawa klejowa została rozerwana.

Na skutek wygięcia płyty nie są zlicowane. Z pewnością są częściowo odspojone.

(fot. Archiwum Paweł Krause)

(fot. Archiwum Paweł Krause)

(fot. Archiwum Paweł Krause)


Dlaczego szary styropian odpada ?

 

Awarie dotyczą fasad które nie były osłaniane podczas aplikacji, lub były osłaniane nieprawidłowo. W przypadku użycia zwykłego szarego styropianu, powierzchnia wystawionych na słońce płyt szybko nagrzewa się do zbyt wysokiej temperatury.

 

Ten nadmierny wzrost temperatury jest określany jako „przegrzewanie” szarego styropianu.

 

 

 

Natychmiastowym skutkiem przegrzania może być:

 • wytopienie powierzchni,

 • skurcz i/lub wygięcie płyt połączone z częściowym odspojeniem,

 • w skrajnych wypadkach odpadanie płyt od fasady.

Długofalowym skutkiem może być pękanie powierzchni fasady po kilku latach oraz pojawienie się siatki burych przebarwień.

 

Wybrane wyniki badań poligonowych i laboratoryjnych:

 • Granicą bezpieczeństwa styropianu jest temperatura 80°C. Po jej przekroczeniu stopniowo zachodzi destrukcja płyt, proporcjonalna do wzrostu temperatury.

 • Przy bezwietrznej pogodzie i silnym słońcu temperatura powierzchni szarego styropianu przekracza 100°C.

 • Pierwsze uszkodzenia powierzchni szarego styropianu są widoczne po około 5 minutach bezwietrznej pogody i silnego słońca.

 • W identycznych warunkach powierzchnia płyt LAMBDA WHITE® jest do 57°C chłodniejsza niż powierzchnia zwykłego szarego styropianu. Przykładowo:

  • szary styropian nagrzewa się do 100°C i ocieplenie ulega uszkodzeniu

  • LAMBDA WHITE® nagrzewa się do 43°C i ocieplenie jest bezpieczne.

 • W przegrzanych szarych płytach powstają naprężenia, które wyginają płyty z siłą przekraczającą 150 N. Można to porównać do sytuacji, w której świeżo przyklejone płyty, byłby odrywane odważnikiem o wadze 15 kg.

 • Maksymalna siła odrywająca jest osiągana po około 30 minutach bezwietrznej pogody i pełnego słońca.

 • Porywy wiatru chłodzą powierzchnię płyt. Brak wiatru sprzyja wzrostowi temperatury.