Instrukcja ocieplania fundamentu


ZOBACZ TAKŻE:

Pozostałe artykuły:
Jaki styropian wybrać do ocieplenia domu? Prezentujemy ranking styropianów. Poznaj ró...
Lawinowo rosnąca sprzedaż nie pozostawia wątpliwości jak wysoko oceniana jest jakość...
Ze względu na swoje doskonałe parametry izolacyjne, ekonomię użycia i korzystny balan...
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
Zobacz więcej

W domach bez piwnic, izolację termiczną przykleja się do ścian fundamentowych na głębokość nie mniej niż 1 m poniżej poziomu gruntu. Ocieplenie to tworzy tzw. izolację obwodową, która musi płynnie łączyć się z izolacją cokołową, tak aby na styku nie powstawały mostki cieplne. Izolacja obwodowa dodatkowo zabezpiecza hydroizolację ścian fundamentowych przed uszkodzeniami.

 

Przygotowanie podłoża pod hydroizolację

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji obwodowej należy odpowiednio przygotować powierzchnię ścian fundamentowych. W pracach przygotowawczych należy zwrócić uwagę na zamknięcie wszelkich por w podłożu, skuteczne uszczelnienie pęknięć, narożników i spoin.

         

Wilgotność podłoży betonowych i z zapraw cementowych nie może być większa niż 6%. Wszelkie nieszczelności i zbyt duża wilgotności skutkują słabszą przyczepnością hydroizolacji oraz tworzeniem się pęcherzy na jej powierzchni.

 

Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od pyłu i kurzu. Wystające resztki zaprawy i inne nierówności należy dokładnie usunąć, a krawędzie odsadzek ław fundamentowych oczyścić z ziemi i gruzu. W miejscu połączenia ławy ze ścianą fundamentową i w innych miejscach, gdzie występują naroża wewnętrzne, należy wykonać wyoblenia (fasety), celem uniknięcia niepotrzebnych naprężeń mających wpływ na trwałość hydroizolacji. Fasety można wykonać z zapraw mineralnych (promień nie większy niż 5 cm), lub z mas dyspersyjnych (promień nie większy niż 2 cm).

         

W celu zwiększenia przyczepności, likwidacji zapylenia i nadmiernej nasiąkliwości, powierzchnie należy zawsze zagruntować preparatem gruntującym swisspor PRIMER, zgodnie z instrukcją aplikacyjną. Przed przystąpieniem do kolejnego etapu prac należy pozostawić grunt do wyschnięcia.

 

Montaż hydroizolacji

 

W celu przymiarki rolkę papy swisspor BIKUTOP podładowa 250 należy rozwinąć na całej długości w miejscu, w którym będzie zgrzewana i odpowiednio przyciąć. Za pomocą listew dociskowych ze stali nierdzewnej w górnej części ściany fundamentowej, mocujemy mechanicznie papę swisspor BIKUTOP podkładowa 250, a następnie zgrzewa od góry do dołu.

 

Papę swisspor BIKUTOP podkładowa 250 układa się rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu, z równoczesnym, powolnym rozwijaniem rolki. Pasy papy z kolejnych rolek łączy się ze sobą wzdłuż rolki na zakład wynoszący 10 cm.

 

O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości rolki. W przypadku braku wypływu należy docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. Wykonana w ten sposób izolacja z użyciem papy swisspor BIKUTOP podkładowa 250 zapewnia fundamentom długoletnią trwałość.

 

Montaż termoizolacji

 

Po wykonaniu hydroizolacji przykleja się klejem swisspor BITERM STICK płyty styropianowe swisspor HYDRO lambda. Płyty należy mocować tylko i wyłącznie za pomocą kleju. Nie wolno ich mocować mechanicznie.


Przyklejenie płyt styropianowych bezpośrednio do hydroizolacji klejem zawierającym rozpuszczalnik, stwarza ryzyko stopienia styropianu.


Na stronie montażowej płyt styropianowych swisspor HYDRO lambda, nakłada się klej swisspor BITERM STICK, metodą na placki. Strona montażowa jest oznaczona napisem „do muru”.
 

Dopuszcza się nakładanie kleju metodą punktowo-pasmową pod warunkiem, że pasma będą aplikowane na dwóch krawędziach w sposób umożliwiający odprowadzanie wilgoci. Płyty należy układać w ten sposób, aby strzałki widoczne na powierzchni płyt wskazywały kierunek „do góry”.


Klej swisspor BITERM STICK nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.


Płyty styropianu swisspor HYDRO lambda należy układać bardzo starannie i ciasno. Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie płyt w narożnikach. Po nałożeniu kleju na płytę, należy ją przykleić mocno dociskając. Nie dopuszczalne jest poruszanie płytami po kliku minutach od przyklejenia.


Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt.


Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do ponownego klejenia. Klejenie płyt swisspor HYDRO lambda ma na celu uniemożliwienie przemieszczania się płyt do czasu zasypania ich ziemią, która dociśnie płyty do ściany fundamentowej. Płyty swisspor HYDRO lambda nie wymagają stosowania dodatkowych warstw ochronnych między płytą a gruntem.

 


Niedopuszczalne jest mocowanie mechaniczne płyt styropianowych swisspor HYDRO lambda, ponieważ nastąpi wtedy uszkodzenie hydroizolacji.


Płyty swisspor HYDRO lambda po naklejeniu należy niezwłoczne zasypać ziemią,  aby nie narażać ich na działanie promieni UV.

 

Podczas składowania płyt swisspor HYDRO LAMBDA należy je chronić przed słońcem.