Zagrożenie ogniowe, styropian i zdrowy rozsądek


Pozostałe artykuły:
Jaki styropian wybrać do ocieplenia domu? Prezentujemy ranking styropianów. Poznaj różne ich rodzaje oraz mocne i słabe...
Lawinowo rosnąca sprzedaż nie pozostawia wątpliwości jak wysoko oceniana jest jakość styropianu szarego. Czas przyjrzeć...
Użycie szarego styropianu do izolacji fundamentów, to nie tylko niższe rachunki za energię ale również mniejsze ryzyko k...
Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie wady i zalety dostępnych materiałów termoizolacyj...
Zobacz więcej

Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie wady i zalety dostępnych materiałów termoizolacyjnych Jeżeli istnieje rzeczywiste zagrożenie ogniowe, rozsądnie jest wybrać materiał sklasyfikowany jako niepalny. Należy również zwrócić uwagę czy materiały nie mają negatywnego wpływu na zdrowie lub środowisko. Szczególnie jeśli budujemy dom dla swojej rodziny.

 

Nie ma niepalnych materiałów termoizolacyjnych. Klasyfikacje ogniowe nadane poszczególnym materiałom, określają jedynie przez jaki czas dany materiał będzie stanowił barierę dla ognia. W trakcie dużego pożaru, destrukcji lub spaleniu ulegnie każdy materiał termoizolacyjny, łącznie z tymi sklasyfikowanymi jako „niepalne”.

 

W Unii Europejskiej, każdy materiał izolacyjny przed dopuszczeniem do sprzedaży, musi zostać przebadany na palność zgodnie z normą EN 13501-1. W Polsce stosuje się wyłącznie styropiany posiadające Euroklasę E, co oznacza, że styropian produkowany w Polsce jest materiałem samogasnącym.

 

Miejscem gdzie stosuje się najwięcej styropianu, są ściany zewnętrzne budynku. Większość ścian zewnętrznych to ściany dwuwarstwowe lub trzywarstwowe. W ścianie dwuwarstwowej, styropian znajduje się pomiędzy betonowym lub ceramicznym murem z jednej, a cementowym klejem i tynkiem z drugie strony. W przypadku ściany trójwarstwowej, styropian jest ułożony pomiędzy betonowym lub ceramicznym murem, a cegłą klinkierową.

 

W każdym przypadku, warstwa styropianu jest otoczona, betonem, ceramiką lub tynkiem. Jak wykazują badania i statystyki, przy poprawnie wykonanym dociepleniu ścian metodą lekką mokrą, ryzyko rozprzestrzeniania ognia, niezależnie od zastosowanego materiału izolacyjnego na fasadzie jest znikome.

 

W odniesieniu do domów jednorodzinnych nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu styropianu, więc inwestor jest zdany na swoją intuicję i zdrowy rozsądek. Musi sam ocenić, czy istnieje zagrożenie, że betonowa lub ceglana ściana … zapali się i spłonie.

 

Podobnie jest z dachami płaskimi oraz podłogami. Najczęściej używanym materiałem konstrukcyjnym jest stanowiący barierę ogniową beton. W podłogach, styropian najczęściej jest dodatkowo pokryty betonową wylewką. Na dachach, styropian jest pokryty alternatywnie: wylewką betonową, hydroizolacją, warstwą żwiru lub substratem w przypadku dachów zielonych.

 

Jeśli chodzi o docieplanie fundamentów, trudno mówić o zagrożeniu pożarowym, chociażby z tego powodu, że fundament jest zasypany ziemią.

 

Fasady wysokich budynków wielokondygnacyjnych, można docieplać styropianem do jedenastej kondygnacji (budynki wzniesione przed 01.04.1995) lub do wysokości 25 metrów (budynki wznoszone po 01.04.1995). Powyżej prawo wymaga stosowania materiałów klasyfikowanych jako niepalne. W przypadku dachów płaskich w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej, należy zasięgnąć opinii eksperta na temat możliwości użycia styropianu, ponieważ mają tu zastosowanie szczególne wymogi ochrony przeciwpożarowej.

 

Należy pamiętać, że podstawowym parametrem charakteryzującym materiały termoizolacyjne jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ), który określa jak efektywne będzie zbudowane z nich docieplenie. Najlepiej porównać współczynniki lambda (λ) oraz ceny poszczególnych materiałów, bo materiał powinien cechować się zarówno efektywnością energetyczną jak i ekonomiczną.

 

Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie wady i zalety dostępnych materiałów termoizolacyjnych, takie jak: stosunek ceny do izolacyjności, grubość docieplenia (estetyka bryły budynku), wymogi bezpieczeństwa, wpływ na zdrowie i środowisko.

 

Jeśli chodzi o styropian, to nie ulega on korozji chemicznej i biologicznej. Nie wywiera żadnego wpływu na środowisko i podlega recyclingowi. Jest również całkowicie bezpieczny dla człowieka. Nie pyli, nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, kupujemy nawet żywność na styropianowych tackach. Podczas aplikacji styropianu nie trzeba nosić maski, rękawic ani stosować żadnych specjalnych środków ochronnych. Nie o wszystkich materiałach dociepleniowych można powiedzieć to samo.